RAYMAN spol. s r. o.
Ocelárenská 1781
272 01 Kladno
tel: +420 312 685 978
fax: +420 312 247 621
info@rayman.cz

IČ: 47549122
DIČ: CZ 47549122
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 21117.

Linkedin

Technická činnost a servis-Ceník výkonů

CENÍKY JSOU PLATNÉ OD 1. 9. 2017


Pro technické služby platí následující zúčtovací hodinové sazby pro práce v sídle společnosti i u objednatele (bez DPH):
Normální pracovní doba - specialista (8,0 hod) 950,- Kč
Normální pracovní doba - projektant, konstruktér (8,0 hod) 750,- Kč
Doba strávená na cestě 500,- Kč
Přesčasová práce v pracovní den navýšení 25 %
Přesčasová práce v den pracovního volna navýšení 50 %
Přesčasová práce ve dnech pracovního klidu a o svátcích navýšení 100 %
Převzetí a příprava zakázky (paušál) 2000,- Kč
Expresní příplatek při výjezdu do 24 hodin od vyzvání (paušál) 2500,- Kč
Cestovní náklady a ubytování  dle skutečných nákladů + 5% administrativní poplatek
Prostoje zaviněné zákazníkem (všechny profese) 1400,- Kč
Další náklady (parkovné, doprava materiálu, poplatek za vstup) dle skutečných nákladů + 5% administrativní poplatek
Zahraniční diety dle platných předpisů
Dopravné za 1 km – osobní  vůz 12,50 Kč
– dodávka 15,50 Kč
Splněním dodávky a prací se rozumí předání dokumentace v dohodnuté hloubce a rozsahu, příp. potvrzení pracovní doby, cesty, rozsahu prací a materiálu zákazníkem na Pracovním výkazu.
 
Pro servisní služby platí následující zúčtovací hodinové sazby pro práce u objednatele (bez DPH):
Normální pracovní doba (8,0 hod) 650,- Kč
Doba strávená na cestě 400,- Kč
Přesčasová práce v pracovní den navýšení 25 %
Přesčasová práce v den pracovního volna navýšení 50 %
Přesčasová práce ve dnech pracovního klidu a o svátcích navýšení 100 %
Příprava v prostorách společnosti 500,- Kč
Převzetí a příprava zakázky (paušál) 1500,- Kč
Expresní příplatek při výjezdu do 24 hodin od vyzvání (paušál) 2500,- Kč
Cestovní náklady a ubytování dle skutečných nákladů + 5% administrativní poplatek
Prostoje nezaviněné nabízejícím (všechny profese) 1400, - Kč/hod
Další náklady (parkovné, doprava materiálu, poplatek za vstup) dle skutečných nákladů + 5% administrativní poplatek
Zahraniční diety dle platných předpisů
Dopravné za 1 km – osobní  vůz 12,50 Kč
– dodávka 15,50 Kč
– montážní vozidlo 15,50 Kč
Splněním dodávky a prací se rozumí potvrzení pracovní doby, cesty,  rozsahu prací a materiálu zákazníkem na Pracovním výkazu.18.02.2019
Společnost RAYMAN spol. s r.o. Kladno pořádá VI. ročník oborového odborného semináře na téma: “Pneumatická doprava sypkých materiálů”. Seminář se bude konat v Milevsku v termínu 20.-21.3.2019 a je určen pro odbornou veřejnost přicházející do styku s manipulací se sypkými volně loženými materiály – zejména pro projektanty a specialisty dodavatelských společností, provozní a investiční pracovníky provozovatelů pneudopravních systémů. Cílem semináře je seznámit účastníky se základy oboru, technickými řešeními jednotlivých aplikací a zkušenostmi získanými při návrhu, realizaci a uvádění pneudopravních zařízení do provozu.
01.06.2018
Slavíme 25 let firmy RAYMAN.

V časopise International Cement Review vyšel článek ing. Petra Raymana "The positives of runnig low".
16.04.2018
Změny ve vedení společnosti RAYMAN spol. s r. o.
Čas nelze zastavit a měří všem stejně. Z tohoto důvodu jsme v naší společnosti přikročili ke generační obměně. Jeden ze zakládajících společníků p. Ing. Tomáš Rayman se rozhodl o ukončení aktivního působení ve společnosti a odchodu do důchodu. Proto se vzdal ke dni 31. 1. 2018 své funkce jednatele a ředitele společnosti. Tu po něm převzal jeho syn, p. Ing. Martin Rayman. S Tomášem Raymanem se budeme nadále setkávat, neboť ve společnosti nadále bude působit jako konzultant a případně vykonávat úkony autorizovaného inženýra.
07.12.2017
Otěruvzdorné ohyby
Do našeho dodavatelského programu jsme zařadili dodávky oblouků dopravních potrubí pro zvýšené antiabrazivní nároky. Oblouky jsou buď ocelové vyvložkované keramickou mozaikou nebo pryžové s keramickou vystélkou. Pokud máte potíže se životností těchto dílů, obraťte se na nás. Více uvedeme v našem Zpravodaji v č. 26 na přelomu roků 2017/2018.