RAYMAN spol. s r. o.
Ocelárenská 1781
272 01 Kladno
tel: +420 312 685 978
fax: +420 312 247 621
info@rayman.cz

IČ: 47549122
DIČ: CZ 47549122
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 21117.

Linkedin

Reference

Výběr referencí společnosti RAYMAN spol. s r. o. Kladno:


Průtokový podavač:
1. TEKO a. s. Košice(SK) – pneudoprava sorbentu (vápna) ze sila do denního zásobníku (pro ENERGYCO Košice)
2. ČEZ Elektrárna Ledvice – doprava mletého vápna ze sila do provozního zásobníku
3. US Steel a. s. Košice (SK) – pneudoprava vysokopecních odprašků ze sila průtokovým podavačem (pro ILD Košice)
4. Cementárna Slansty (Rusko) – pneudoprava pecních odprašků z filtru do zásobníku průtokovým podavačem


Komorový podavač:
1. Cembrit Šumperk a. s. – pneudoprava cementu komorovým podavačem PKRH 1,2
2. ILD SK s. r. o. Košice – pneudoprava dolomitu komorovým podavačem PKRH 1,2
3. Remeslo Žiar n. H., s.r. o. – pneudoprava řezného prachu komorovým podavačem PKM 100


Ejektorový a rotační podavač:
1. Aireko Plus s. r. o. – dávkování a pneumatická doprava sody ejektorem ve Spalovně průmyslových odpadů v Ostravě
2. Agrico s. r. o. Třeboň – pneudoprava krmiva kaprovitých ryb ejektorovým podavačem
3. Fides Agro s. r. o. Šardice – pneudoprava krmných směsí rotačním podavačem
4. Europack Dunajská Streda - pneumatická doprava polystyrénového granulátu rotačním podavačem


Podtlaková doprava – systém VACUTECH:
1. SECO Jičín – pneudoprava odprašků od filtrů
2. ECOCOAL Ostrava – pneudoprava odprašků z kontejnerů


Fluidní doprava:
1. VČS a. s. Tmaň - dodávka pneumatického dopravního žlabu pro dopravu vápence
2. VČS a. s. Tmaň - fluidní dopravníky pro dopravu vápence D10 ze sila při expedici
3. Yunus Emre (Turecko) – fluidní dopravníky pro dopravu popílku ze sil do plnicích hubic (pro Vítkovice)
4. Teplárna a. s. Strakonice – fluidní dopravník pro dopravu popílku ze zásobníku do plnicí hubice a míchacího šneku


Provzdušňovací systémy:
1. Vápenka Čertovy schody a. s. - provzdušňování sila vápence o průměru 8 m
2. Cementárny a vápenky Prachovice - provzdušňování dvou sil cementu o průměru 8 m
3. Yunus Emre Turecko – provzdušňování sil popílku o průměru 20 m (pro Vítkovice)
4. ČEZ Elektrárna Ledvice - provzdušňování sila popílku o průměru 20 m

Plnicí hubice:
1. Teplárna Strakonice a. s. – expedice popílku plnicí hubicí SPHF 300 s utěsněním hrdla přepravníku
2. Dolakm Šuja (SK) – expedice dolomitického vápence plnicí hubicí SPH 300
3. ČOV Brno Modřice – expedice vodárenských kalů plnicí hubicí SPHFn 300
4. SECO Jičín - expedice slévárenských odprašků nakládací hubicí SNH


Kombinovaná doprava – systémy TOPFLUID a FLUIDCOLL:

1. Lasselsberger a. s. Meclov – pneudoprava mletého živce průtokovým podavačem a fluidním dopravníkem (systém TOPFLUID)
2. Aireko Plus s. r. o. – oprava pneumatické dopravy popílku od kotle K8 v Dalkii Kolín (systém FLUIDCOLL)


Plnění přepravníků – systém FILLCON:
1. Vápenka Vitošov – expedice páleného vápna do silničních přepravníků18.02.2019
Společnost RAYMAN spol. s r.o. Kladno pořádá VI. ročník oborového odborného semináře na téma: “Pneumatická doprava sypkých materiálů”. Seminář se bude konat v Milevsku v termínu 20.-21.3.2019 a je určen pro odbornou veřejnost přicházející do styku s manipulací se sypkými volně loženými materiály – zejména pro projektanty a specialisty dodavatelských společností, provozní a investiční pracovníky provozovatelů pneudopravních systémů. Cílem semináře je seznámit účastníky se základy oboru, technickými řešeními jednotlivých aplikací a zkušenostmi získanými při návrhu, realizaci a uvádění pneudopravních zařízení do provozu.
01.06.2018
Slavíme 25 let firmy RAYMAN.

V časopise International Cement Review vyšel článek ing. Petra Raymana "The positives of runnig low".
16.04.2018
Změny ve vedení společnosti RAYMAN spol. s r. o.
Čas nelze zastavit a měří všem stejně. Z tohoto důvodu jsme v naší společnosti přikročili ke generační obměně. Jeden ze zakládajících společníků p. Ing. Tomáš Rayman se rozhodl o ukončení aktivního působení ve společnosti a odchodu do důchodu. Proto se vzdal ke dni 31. 1. 2018 své funkce jednatele a ředitele společnosti. Tu po něm převzal jeho syn, p. Ing. Martin Rayman. S Tomášem Raymanem se budeme nadále setkávat, neboť ve společnosti nadále bude působit jako konzultant a případně vykonávat úkony autorizovaného inženýra.
07.12.2017
Otěruvzdorné ohyby
Do našeho dodavatelského programu jsme zařadili dodávky oblouků dopravních potrubí pro zvýšené antiabrazivní nároky. Oblouky jsou buď ocelové vyvložkované keramickou mozaikou nebo pryžové s keramickou vystélkou. Pokud máte potíže se životností těchto dílů, obraťte se na nás. Více uvedeme v našem Zpravodaji v č. 26 na přelomu roků 2017/2018.