RAYMAN spol. s r. o.
Ocelárenská 1781
272 01 Kladno
tel: +420 312 685 978
fax: +420 312 247 621
info@rayman.cz

IČ: 47549122
DIČ: CZ 47549122
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 21117.

Linkedin

Profil firmy

Společnost RAYMAN spol. s r. o. se sídlem v Kladně je česká inženýrská firma založená v r. l993. Svojí činností navazuje na rodinnou tradici živnosti založené Václavem Raymanem, zámečnickým mistrem v r. 1919 v Kladně. Společnost vyvíjí své aktivity především v oblasti pneumatické dopravy sypkých materiálů, ale i odprašování a lehké vzduchotechniky. Při své činnosti vychází z odborné kvalifikace a dlouholetých zkušeností svých pracovníků v těchto oborech, které jsou neustále doplňovány o poslední poznatky. Vedoucí pracovníci firmy jsou autorizovanými inženýry v oboru "technika prostředí staveb".

Společnost realizuje zakázky od velmi malých finančních objemů, jako jsou technické pomoci a dodávky drobných dílů a zařízení, až po zařízení s hodnotou v řádu stovek tisíc €. Zakázky ve všech oborech své činnosti zajišťuje od vypracování studie a projektu pro stavební povolení přes realizační a dodavatelskou dokumentaci, dodávky strojů a zařízení až po zaregulování zařízení a jeho uvedení do provozu.

Společnost RAYMAN spol. s r. o. se zaměřuje především na zpracování projektů a na realizaci dodávek “na klíč” zařízení pneumatických doprav suchých práškových a granulovaných materiálů (cement, vápno, popílek, chemické produkty, plastické hmoty a pod.) a jejich odprašků ve stavebním a keramickém průmyslu, cementárnách, hutních, chemických a energetických provozech. Firma rovněž projektuje a dodává “na klíč” zařízení pro expedici uvedených volně ložených materiálů.

Společnost rovněž vyrábí a dodává komponenty pneumatických dopravních zařízení pro manipulaci s práškovými a zrnitými materiály, jako jsou komorové a průtokové podavače, ejektory, zařízení pro fluidní dopravu, potrubní rozbočky, plnicí hubice silničních a železničních přepravníků, filtry pro odprášení plnicích hubic a zařízení pneumatických doprav, pojistná ústrojí zásobníků, provzdušňovací zařízení sil a zásobníků apod. Je připravena na požadavek zákazníka vyvinout, zkonstruovat a vyrobit i atypické díly těchto zařízení nebo svůj typový výrobek upravit, pozměnit a přizpůsobit požadavku zákazníka nebo daným technickým podmínkám.

Společnost RAYMAN spol. s r. o. projektuje a zajišťuje dodávky a montáž odprašovacích zařízení ve stavebním průmyslu, betonárkách, cenentárnách, obalovnách drti, hutních a průmyslových provozech, teplárnách a jiných energetických provozech, a to zejména, ale nikoli jenom, v souvislosti s realizovanými zařízeními pneumatické dopravy. Není přitom svázána ani jinak propojena s některým výrobcem filtrů, což jí dává volnost a možnost nabídnout zákazníkovi nejvhodnější technické řešení a pro realizaci použít filtr toho výrobce, který pro daný případ nabízí technicky či cenově nejvýhodnější zařízení.

Dále společnost RAYMAN spol. s r. o. projektuje a dodává na klíč větrací zařízení. V minulosti již projektovala a realizovala větrání restaurací, kuchyní, hotelů, obchodů, administrativních budov, velínů a dozoren průmyslových zařízení, výrobních prostor masokombinátů a pivovarů a dalších průmyslových prostor. Rovněž tyto akce zajišťuje od vypracování studie a projektu pro stavební povolení přes realizační dokumentaci, dodávky strojů a zařízení až po zaregulování zařízení a jeho uvedení do provozu.

Společnost RAYMAN spol. s r. o. navrhuje zařízení vždy s ohledem na vysokou užitnou hodnotu při nízkých investičních, provozních a energetických nákladech a s ohledem na splnění vysokých požadavků na hygienu práce a ekologii. Přitom dává přednost vlastním technickým řešením a zařízení navrhuje pro každou akci podle konkrétních potřeb a požadavků zákazníka “na míru”.

Naše společnost si zvolila za svůj prvořadý cíl spokojeného zákazníka provozujícího zařízení na vysoké technické úrovni, které splňuje energetické i ekologické požadavky 21. století. Klíčem k dosažení tohoto cíle je striktní dodržování psaných i nepsaných dohod, stejně jako otevřená technická jednání nezakrývající možné technické problémy a jejich důsledky. Samozřejmostí je i přesné dodržování technických, termínových i finančních závazků.

Odborní pracovníci společnosti RAYMAN spol. s r. o. rádi poskytnou všem případným zákazníkům konzultaci při řešení problémů v oblasti vzduchotechniky, odprašování a pneumatické dopravy a doporučí optimální řešení.18.02.2019
Společnost RAYMAN spol. s r.o. Kladno pořádá VI. ročník oborového odborného semináře na téma: “Pneumatická doprava sypkých materiálů”. Seminář se bude konat v Milevsku v termínu 20.-21.3.2019 a je určen pro odbornou veřejnost přicházející do styku s manipulací se sypkými volně loženými materiály – zejména pro projektanty a specialisty dodavatelských společností, provozní a investiční pracovníky provozovatelů pneudopravních systémů. Cílem semináře je seznámit účastníky se základy oboru, technickými řešeními jednotlivých aplikací a zkušenostmi získanými při návrhu, realizaci a uvádění pneudopravních zařízení do provozu.
01.06.2018
Slavíme 25 let firmy RAYMAN.

V časopise International Cement Review vyšel článek ing. Petra Raymana "The positives of runnig low".
16.04.2018
Změny ve vedení společnosti RAYMAN spol. s r. o.
Čas nelze zastavit a měří všem stejně. Z tohoto důvodu jsme v naší společnosti přikročili ke generační obměně. Jeden ze zakládajících společníků p. Ing. Tomáš Rayman se rozhodl o ukončení aktivního působení ve společnosti a odchodu do důchodu. Proto se vzdal ke dni 31. 1. 2018 své funkce jednatele a ředitele společnosti. Tu po něm převzal jeho syn, p. Ing. Martin Rayman. S Tomášem Raymanem se budeme nadále setkávat, neboť ve společnosti nadále bude působit jako konzultant a případně vykonávat úkony autorizovaného inženýra.
07.12.2017
Otěruvzdorné ohyby
Do našeho dodavatelského programu jsme zařadili dodávky oblouků dopravních potrubí pro zvýšené antiabrazivní nároky. Oblouky jsou buď ocelové vyvložkované keramickou mozaikou nebo pryžové s keramickou vystélkou. Pokud máte potíže se životností těchto dílů, obraťte se na nás. Více uvedeme v našem Zpravodaji v č. 26 na přelomu roků 2017/2018.