RAYMAN spol. s r. o.
Ocelárenská 1781
272 01 Kladno
tel: +420 312 685 978
fax: +420 312 247 621
info@rayman.cz

IČ: 47549122
DIČ: CZ 47549122
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 21117.

Linkedin

Ochrana osobních údajů-Informace

Zásady zpracování údajů – informace pro veřejnost 

1. Firma RAYMAN spol. s r. o. se řídí nařízením Evropského parlamentu a rady 2016/679. Pro informace o zpracování osobních údajů prosím kontaktujte přímo jednatele společnosti.

2. Při návštěvě těchto webových stránek společnost RAYMAN nezpracovává žádné údaje o návštěvnících a nevyužívá cookies.
 
3. Pro využití práva být zapomenut prosím kontaktujte jednatele společnosti a zašlete požadavek formou emailu. Bude-li požadavku vyhověno, budou změny provedeny v nejkratším možném termínu a nebude-li požadavku vyhověno, bude žadatel kontaktován s vyjádřením.

4.Kontaktováním zaměstnanců firmy RAYMAN daná osoba souhlasí se zpracováním osobních údajů v rozsahu potřebném pro vyřešení jeho požadavků a možnosti zpětného kontaktování pro zajištění vyřešení jeho požadavků. Další zpracování ani předávání těchto dat je zakázáno a daná osoba nebude kontaktována s žádnými obchodními nabídkami, ani jinak dále nebudou jeho osobní údaje zpracovávány. Odstranění těchto údajů proběhne dle nastavených vnitrofiremních procesů.


18.02.2019
Společnost RAYMAN spol. s r.o. Kladno pořádá VI. ročník oborového odborného semináře na téma: “Pneumatická doprava sypkých materiálů”. Seminář se bude konat v Milevsku v termínu 20.-21.3.2019 a je určen pro odbornou veřejnost přicházející do styku s manipulací se sypkými volně loženými materiály – zejména pro projektanty a specialisty dodavatelských společností, provozní a investiční pracovníky provozovatelů pneudopravních systémů. Cílem semináře je seznámit účastníky se základy oboru, technickými řešeními jednotlivých aplikací a zkušenostmi získanými při návrhu, realizaci a uvádění pneudopravních zařízení do provozu.
01.06.2018
Slavíme 25 let firmy RAYMAN.

V časopise International Cement Review vyšel článek ing. Petra Raymana "The positives of runnig low".
16.04.2018
Změny ve vedení společnosti RAYMAN spol. s r. o.
Čas nelze zastavit a měří všem stejně. Z tohoto důvodu jsme v naší společnosti přikročili ke generační obměně. Jeden ze zakládajících společníků p. Ing. Tomáš Rayman se rozhodl o ukončení aktivního působení ve společnosti a odchodu do důchodu. Proto se vzdal ke dni 31. 1. 2018 své funkce jednatele a ředitele společnosti. Tu po něm převzal jeho syn, p. Ing. Martin Rayman. S Tomášem Raymanem se budeme nadále setkávat, neboť ve společnosti nadále bude působit jako konzultant a případně vykonávat úkony autorizovaného inženýra.
07.12.2017
Otěruvzdorné ohyby
Do našeho dodavatelského programu jsme zařadili dodávky oblouků dopravních potrubí pro zvýšené antiabrazivní nároky. Oblouky jsou buď ocelové vyvložkované keramickou mozaikou nebo pryžové s keramickou vystélkou. Pokud máte potíže se životností těchto dílů, obraťte se na nás. Více uvedeme v našem Zpravodaji v č. 26 na přelomu roků 2017/2018.